Fruitzuur peeling

Fruitzuurpeeling: Een fruitzuurpeeling is een vloeistof met een lage zuurgraad ofwel pH die sterk kan afwijken van de huid pH. Het inzetten van dit soort peelings kan bijdragen aan het gladder maken van de huid. Dit is echter niet geheel zonder risico. Of een fruitzuurpeeling kan worden toegepast hangt daarom mede af van de pH van de huid. Een meting van de huid pH zal altijd vooraf gaan aan het eventueel gebruiken van fruitzuren ter controle.

Go to link