Spider naevi gelaat

Spider naevi, ook wel 'spinnetjes' genoemd, komen vaker in het gelaat voor en bestaan uit verwijde bloedvaatjes in de vorm van een 'buikje' met uitlopers waardoor het op een netwerk of spinnetje lijkt. Deze zijn goed met elektrische coagulatie of laser te behandelen.

Go to link